Ostrovy Desertas a Selvagens

Pusté a divoké ostrovy

Neznámá část Madeirského souostroví

Méně známé a turisty opomíjené neobydlené ostrůvky tvořící součást Madeirského souostroví – to jsou ostrovy Desertas a Selvagens. Obě skupiny ostrovů jsou chráněným územím, mají zajímavou historii a jejich návštěva nabízí úplně jiný zážitek než pobyt na obydlených ostrovech Madeira a Porto Santo. Podívejme se na ně blíže.

Desertas

Desertas (portugalsky Ilhas Desertas) jsou tři neobydlené ostrovy Madeirského souostroví. Vystupují z oceánu jihovýchodně od ostrova Madeira, mají severo-jižní orientaci a jsou dobře viditelné i z madeirského hlavního města Funchal. Jejich název, doslova „pusté ostrovy“ (z portugalského deserto – pustý nebo poušť), jim údajně dal již portugalský mořeplavec a údajný objevitel Madeirského souostroví, João Gonçalves Zarco. Ostrovy byly prozkoumány v letech 1420-1421 při Zarcově osídlování archipelu.

Desertas sestávají ze tří nevelkých ostrůvků a několika přilehlých skalisek. Největším z nich je Deserta Grande dlouhý 11,7 km a široký 1,9 km. Na něm se také nachází nejvyšší kóta souostroví ve výšce 488 m n.m. Naopak nejmenší ostrůvek se jmenuje Ilhéu Chão a leží nejblíž k hlavnímu ostrovu Madeira řádově 20 km od jeho nejvýchodnějšího cípu s názvem Ponta de São Lourenço. Třetí, nejjižněji položený ostrůvek této skupiny, se nazývá Bugio.

Ostrovy |Desertas a Selvagens jsou vulkanického původu a jejich celková plocha představuje 14 km2. Jsou vlastně pokračováním Madeiry jihovýchodním směrem. Vzájemná vzdálenost je sice dvě desítky kilometrů, ale propojuje je podmořský hřbet. I když se v minulosti vyskytly snahy o jejich osídlení ostrovů, nebyly úspěšné zejména kvůli nedostatku pitné vody. V 16. století zde proběhly pokusy s pěstováním ječmene a pšenice, ale neměly valný výsledek. Také sem byly bohužel vypuštěny kozy, které nabouraly křehkou rovnováhu místního ekosystému. Ostrovy Desertas navštěvovali Madeiřané, aby zde sbírali lišejníky používané jako barvivo na látky.

Rostlinky kosmatce třpytivého pak využívali při výrobě mýdla. Během druhé světové války byl zbudován chodník až na vrchol ostrova Deserta Grande a vystavěna pozorovací stanoviště určená ke sledování projíždějících lodí. Tato stanoviště byla později využívána lovci velryb pro sledování pohybu hejn těchto zvířat. Ještě v letech 1894-1971 byly ostrovy v držení dvou anglických rodin žijících na Madeiře, poté byly ale vykoupeny portugalským státem.

Roku 1990 byly Desertas vyhlášeny za chráněnou oblast, v roce 1995 byla pak jejich ochrana zpřísněna a dostaly statut přírodní rezervace s tím, že chráněný je celý zdejší ekosystém. Nejcennějším druhem živočicha je tu dnes už vzácný tuleň středomořský (Monarchus monarchus). Žije ho zde několik desítek kusů a byl spatřen i u ostrova Madeira. Desertas jsou hnízdištěm unikátního mořského ptactva, především různých druhů buřňáků a rybáků. Zajímavé jsou tyto ostrovy i z botanického hlediska, roste tu zhruba 200 druhů rostlin, z nichž je značná část endemická, ať ve vztahu k Madeiře, tak ve vztahu k celé Makaronésii (tj. souostroví Azory, Madeira, Kanáry, Kapverdy). Žije tu rovněž velmi vzácný jedovatý pavouk (Hogna ingens) a endemický druh ještěrky. Na ostrově Deserta Grande funguje malá stanice ochránců přírody.

Pro pobyt na ostrovech je potřeba zvláštní povolení vydávané pouze badatelům. Omezený počet turistů se však může k ostrovům vydat v rámci jednodenní plavby nabízené několika funchalskými agenturami.

Selvagens

Divoké ostrovy – tak by zněl překlad portugalského Ilhas Selvagens. Jsou součástí Madeirského souostroví a zároveň nejjižnějším místem Portugalska. Paradoxně jsou geograficky blíže ke Kanárským ostrovům – dělí je od nich cca 165 km – než k Madeiře. Z Funchalu jsou vzdáleny zhruba 250 km a stejná vzdálenost je dělí od afrického kontinentu.

Ostrovy jsou opět sopečného původu, dělí se na 2 skupiny předělené průlivem a jejich celková plocha je pouhých 2,73 km2. Největším z nich je Selvagem Grande, kde se nachází i nejvyšší bod souostroví s výškou 163 m n. m.

Jedná se o neosídlené ostrovy, jedinými obyvateli jsou strážci, kteří se tu střídají vždy po třech týdnech „robinsonského“ života a dohlížejí na ochranu místní přírody. Přístup na ostrovy je pro obyčejné smrtelníky omezen, je zapotřebí speciální povolení. Slavný mořeplavec J.J. Custeau prý označil Selvagens za oblast s nejčistším mořem na světě.

Okolní vody jsou velmi bohaté na různé druhy ryb, kytovců nebo mořských želv. Stejně jako na ostrovech Desertas je i tady klima subtropické, respektive oceánské, ale je teplejší a sušší než na Madeiře. I sem však občas mohou přijít vydatné deště. Vegetace je tu sporadická a je tvořena suchomilnými rostlinami.

Ostrovy Desertas a Selvagens byly objeveny Portugalci v roce 1438, čili ne dlouho po obsazení Madeiry portugalským králem. Podobně jako ostrovy Desertas byly i Selvagens po dlouhou dobu soukromým majetkem několika madeirských rodin. Staly se častým cílem rybářských lodí a nejezdilo se sem jen rybařit, nýbrž i lovit divoké králíky a kozy, které sem mořeplavci vysadili. Často tu ilegálně lovili i rybáři ze Španělska. Postupně proběhlo několik pokusů ostrovy osídlit, všechny byly ovšem neúspěšné. V roce 1959 došlo k jejich odkoupení portugalskou vládou, a zůstaly tak v majetku státu. V 70. letech se staly chráněným územím, jedním z nejstarších v Portugalsku.

Tím že svou geografickou polohou jsou blíže Kanárským ostrovům, Španělsko si je v minulosti nárokovalo a dodnes existuje jisté napětí mezi oběma pyrenejskými státy ohledně jejich držení. Oficiálně jsou však územím Portugalské republiky a částí Madeirského souostroví.

Na ostrovech funguje malá meteorologická stanice. Jsou pod trvalým dohledem portugalské vojenské flotily, aby zde nedocházelo k ilegálnímu rybolovu a byla zajištěna bezpečnost plavby.

Traduje se, že je tu uschován poklad piráta Williama Kidda, ale i když se ho sem vydalo hledat hned několik expedic, všechny odpluly bez úspěchu.

O ostrovech Desertas a Selvagens, méně známé součásti Madeirského souostroví, jste asi nikdy neslyšeli. Pokud ale hledáte odlehlá místa, kam lidská noha téměř nevkročila, jejich návštěva by mohla stát za to.

Tohle by vás mohlo zajímat

Termín

20. 8. – 27. 8. 2021

Cena bez letenky

18 990 Kč

Preferujete adrenalin a aktivní dovolenou? Máte rádi dlouhé a náročné treky divo…

Termín

13. 8. – 20. 8. 2021

Cena bez letenky

22 730 Kč

Pokud rádi na svých cestách poznáváte místní gastronomii a regionální vína, mohl…

Termín

Cena bez letenky

odjeto, nový termín není v tuto chvíli k dispozici

Pokud jste příznivci pěší turistiky a chystáte se na ostrov Madeira, tento progr…

Termín

13. 8. – 20. 8. 2021

Cena bez letenky

19 440 Kč

Program je určen pro aktivní pěší turisty, kteří mají rádi kontinuální putování,…