Madeira

Základní informace o ostrově Madeira

Madeira – základní fakta

Ostrov Madeira, portugalsky Ilha da Madeira (madeira – dřevo, ostrov byl v době svého objevení kompletně zalesněný), leží v Atlantském oceánu a je hlavní součástí Madeirského souostroví. Dále jej tvoří menší obydlený ostrov Porto Santo a dvě skupiny drobných neobydlených ostrovů Ilhas Desertas a Ilhas Selvagens.

Madeira se nachází zhruba 980 km jihozápadně od Lisabonu. Od africké pevniny, konkrétně od pobřeží Maroka, ji dělí zhruba 500 kilometrů, nachází se ve stejné zeměpisné šířce jako město Casablanca. Na Kanárské ostrovy je to odtud vzdušnou čarou necelých 450 km jižním směrem. Rozloha celého souostroví Madeira je 801 km2, má statut autonomní oblasti Portugalské republiky a je tak součástí Evropské unie. Platí se tu eurem, úřední jazyk je portugalština. V obchodním a turistickém provozu je běžná i angličtina a další jazyky.

Na obydlených ostrovech Madeira a Porto Santo žije podle údajů z roku 2019 celkem 254 000 obyvatel. Nejvíce osídlené je jižní pobřeží hlavního ostrova. Hustota obyvatel je poměrně vysoká, 340 obyvatel na čtvereční kilometr.

Celé souostroví má vulkanický původ a je součástí tzv. Makaronézie, skupiny archipelů v severním Atlantiku, k nimž dále patří Azory, Kanáry a Kapverdy.

Hlavním městem Madeirského souostroví je Funchal. Jeho název pochází z portugalského „funcho“, to jest fenykl. Ten první kolonisté na místě, kde dnes Funchal stojí, nalezli a po něm místo pojmenovali. Nachází se na jižním pobřeží hlavního ostrova a má bezmála 112 000 obyvatel.

Ostrov Madeira, perla Atlantiku

Hlavní, největší a nejlidnatější ostrov celého souostroví má rozlohu 741 km2. Jedná se tak o středně velký ostrov protáhlého tvaru (v nejširších místech má od západu
k východu 57 km a od severu k jihu 22 km). Díky svému hornatému charakteru však působí daleko větší. Nejvyšší horou ostrova je 1862 metrů vysoké Pico Ruivo situované
v centrálním masivu.

Ekonomika

Nejdůležitějším odvětvím místní ekonomiky je cestovní ruch, respektive služby. Historicky dominantní sektor byl zemědělský, zejména pěstování vína a banánů, květin, ale i celé řady jiných plodin. Dnes už ale rostlinná výroba za odvětvím služeb zaostává. Pro zemědělství je využitelná jen zhruba třetina plochy ostrova. Skromný průmysl je soustředěný do větších měst na jižním pobřeží. Zastoupené jsou potravinářství, výroba nápojů a stavebnictví. Lokálně nalezneme mlékárenství, lihovarnictví a pivovarnictví. Rovněž se zde chová dobytek, rozšířený je i rybolov a navazující zpracovatelský průmysl. Ostrov je vyhlášený vysokou úrovní uměleckých řemesel, nejsilnější tradici mají výšivka, krajkářství nebo košíkářství.

Doprava po Madeiře

Díky masivním investicím z fondů EU do dopravní infrastruktury a dalších veřejných staveb na přelomu 20. a 21. století byla vystavěna síť moderních silnic včetně čtyřproudých úseků. Pohyb po ostrově se tak celkově zrychlil a zjednodušil. Byly zbudovány desítky kilometrů tunelů skrz horské hřebeny a odvážné mosty překlenuly hluboká údolí. Mezi jednotlivými městečky a vesnicemi se ale stále často jezdí po starých silnicích vybudovaných v místním těžkém skalnatém terénu na sklonku 19. a v první polovině 20. století. V poslední době bylo postaveno také několik lanovek, které zpřístupňují odříznuté pobřežní lokality. Nejznámější lanovka ale jezdí z centra Funchalu do výše položené čtvrti Monte. Moderní velkokapacitní trajekt Lobo Marinho propojuje Madeiru s druhým obydleným ostrovem Porto Santo.

Geologie Madeiry

Celé souostroví se nachází na africké litosférické desce a všechny ostrovy jsou výsledkem podmořské vulkanické aktivity. Vznik ostrova Madeira se datuje do doby před pěti miliony let. Ostrov Porto Santo je podstatně starší, vznikl už před čtrnácti miliony let.

Geografie Madeiry

Velkou část západní poloviny ostrova zabírá rozlehlá náhorní plošina Paúl da Serra s nadmořskou výškou okolo 1500 m.
Z ní spadají prudké rozeklané svahy jak k severnímu, tak k jižnímu pobřeží. V severozápadním kvadrantu ostrova naleznete nejdelší údolí se stejnojmennou říčkou Ribeira da Janela. Sídla na severozápadním i jihozápadním pobřeží leží na úpatí příkrých svahů. Městečka jako Porto Moniz a São Vicente na severozápadě jsou téměř po celý rok bičovaná severními větry a silným vlnobitím. Naopak v obcích jako Calheta nebo Ribeira Brava na jihozápadním pobřeží panuje slunečnější a sušší počasí.

Východní části Madeiry vévodí centrální masiv s nejvyššími horami Pico Ruivo (1862 m), Pico das Torres (1851 m) a Pico do Areeiro (1818 m). Hlavní město Funchal se rozkládá na kouzelně rozbrázděném úbočí třetí nejvyšší hory, svým tvarem připomíná ohromný amfiteátr. Dalším významným městem je Machico, které bylo historicky první hlavní město souostroví. Je situované do sušší jihovýchodní části ostrova. Ve vnitrozemí najdeme vesnici Curral das Freiras (Údolí Jeptišek), která je sevřená mezi skalnatými úbočími vysokých hor.

Dominantou severovýchodního pobřeží Madeiry je pětisetmetrová skalní formace Penha da Águia (lze přeložit jako Orlí skála), která odděluje města Faial a Porto da Cruz. Největším sídlem severu ostrova je malebná Santana, proslulá malovanými domečky s doškovými střechami. Nachází se na nevelkém plató na sever od nejvyšších kopců. Nejsušší oblast ostrova s polopouštní krajinou a vegetací najdeme u průmyslového přístavního města Caniçal. V jeho blízkosti se nachází i východní cíp Madeiry, mys zvaný Ponta de São Lourenço.

Elektrifikace Madeiry

Ostrov je v současnosti plně elektrifikovaný. Nejdůležitějším zdrojem elektrické energie je tepelná elektrárna v městečku Câmara de Lobos. Ssvůj význam má i několik hydroelektráren, které využívají vodu z důmyslného systému zavlažovacích kanálů nazývaných „levadas“. Jisté procento elektrické energie vyrábějí větrné elektrárny umístěné na náhorní plošině Paul da Serra. Všechna fosilní paliva se na ostrov dovážejí z evropského kontinentu.

Náboženství na Madeiře

Stejně jako v kontinentálním Portugalsku se i na Madeiře přes 90 % obyvatel hlásí k římskokatolickému vyznání. Vzhledem k historicky silnému vlivu Anglie je na ostrovech zastoupen také protestantismus.

Politický systém Madeiry

Od roku 1976 má Madeirské souostroví statut autonomní oblasti Portugalské republiky. Madeira má tak vlastní vládu a Lisabon řídí jen zahraniční nebo obrannou politiku. Široká autonomie ostrova jí umožňuje rozhodování o otázkách jako jsou finance, daně, turismus, zemědělství, školství, ochrana životního prostředí, kultura atp. Madeirská regionální vláda sídlí v hlavním městě Funchal stejně jako zdejší parlament.

Madeira má vlastní vládu, která spadá pod dozor Portugalské vlády. Autonomie se týká rozhodování lokální ostrovní vlády v oblastech jako jsou např. ekonomie ostrovů, daňový systém, turistika, zemědělství, vinařství, školství, výchovu a věda. Vláda Madeiry sídlí v hlavním městě Funchal.

Nejsilnější místní politickou stranou je PSD (Portugalská sociální demokracie). Madeirské politické strany jsou propojeny s velkými stranami politického spektra v kontinentálním Portugalsku. Prezidentem Autonomního regionu Madeira, jak zní oficiální název oblasti, je momentálně Miguel Filipe Machado de Albuquerque. Madeira má také vlastní vlajku, znak a hymnu. Ostrov je rozdělen do jedenácti okresů, z toho deset je na hlavním ostrově a jeden na sousedním Portu Santu.

Tohle by vás mohlo zajímat

Termín

Cena bez letenky

4. 10. – 11. 10. 2024

25 940 Kč

Tento skrytý klenot Kanárských ostrovů láká cestovatele svým jedinečným spojením…

Termín

Cena bez letenky

Každoročně nastává už na začátku října nejpříhodnější čas postarat se o  skvělou…

Termín

Cena bez letenky

1. 5. – 8. 5. 2025

24 990 Kč

Květinové slavnosti jsou jedním z největších turistických lákadel ostrova. Alego…

Termín

Cena bez letenky

Láká vás dovolená bez cestovky? Máte svou představu jak cestu pojmout, co zažít…