Živly na Madeiře i v nás

Chození po levádách i po žhavém uhlí

Termín 5. 8. – 12. 8. 2022
Cena 49 990 Kč 47 930 Kč

premiérová cena

Seberozvojový program o rozvíjení naší mentální odolnosti v kombinaci s výlety a treky do divoké přírody

Nový a neobvyklý typ zájezdu koncepce VÝJIMEČNÉ CESTY  

Mentální odolnost pomáhá lidskému druhu přežít už víc než 200 000 let. Přestože naše tělo není vybavené srstí, krunýřem ani kly či drápy, nacházeli jsme způsoby, jak čelit nehostinným podmínkám, unikat predátorům a zvládat nepřízeň živlů.  Jsme odolní jiným způsobem než většina živočichů na planetě. Naše odolnost je primárně psychická. Zbavte se s námi vymožeností civilizace a vraťte se na začátek tohoto příběhu: příběhu člověka a přírody.

Cesta za mentální odolností vám ukáže, jak využívat vnitřní zdroje při zvládání náročných situací, jak obnovit energii a jak vytěžit dnešní zkušenost pro lepší zvládnutí zítřejší zátěže. Budete s námi čelit vzdušným výškám, ledové vodě, podzemním tunelům, dostanete příležitost překročit žhavé uhlí bosou nohou.

Ideálním místem pro takovou cestu je Madeira, jejíž obyvatelé se přizpůsobili přírodním živlům a zároveň prokázali psychickou i fyzickou odolnost. Pro přežití to byla jediná možnost. Výsledkem je jejich svébytná mentalita, ovlivněná geografickou izolovaností a nutností soužití na odlehlém místě. Jejich odolnost a píle se projevuje i v podobě kulturního dědictví. Jde mimo jiné o unikátní zavlažovací systém kanálků, tzv. levád,  všudypřítomná terasovitá políčka šplhající do závratných výšek a také síť pěších cest napříč ostrovem, která vznikla právě díky levádám, budovaným ve zdejším drsném hornatém terénu po staletí.

Na co se můžete těšit?

Víc než jen zájezd - poznáte Madeiru i sami sebe

Potkáme se reálně s přírodními živly včetně přechodu přes žhavé uhlí

Jak využívat vnitřní zdroje při náročných situacích ?

Jak obnovit energii? Jak být sám sebou?

Cesta do nádherných hor, průchody levádovými tunely, cesty do vyprahlé pouštní krajiny i k vodopádům.

Cesta k sobě samému.

Náročnost: 3

Do této kategorie patří převážná část turistických zájezdů. Hlavním programem je pěší turistika střední a vyšší náročnosti, kterou ale stále zvládne turista v průměrné fyzické kondici. Patří sem túry o délce zhruba 3-4,5 hodin, některé s větším převýšením. Po cestě mohou být i kratší tunely, terén může být mírně kamenitý. Některé z cest mohou být i exponovanější, ale vždy v kritických místech zajištěné zábradlím.

Itinerář zájezdu

První den

Poprvé jsme se setkali, je překvapující, jak hodně si o sobě navzájem řekneme a jak jsme si najednou blízko, sdílíme svá očekávání, je nám spolu dobře, trochu nejistota z toho, co všechno nás čeká.

Některý den

Cesta do nejvyšších hor. Východ slunce v centrálním masívu, výstup na nejvyšší horu Pico Ruivo. Všudypřítomné bizarní skály, výšky, výhledy, tunely. Pestrost tvarů i barev, mraky, květiny.

Živly v nás

Společným tématem naší malé skupiny i Madeiry jsou živly. Zdejší živly již známe: vítr (vzduch), voda (déšť a zavlažovací kanály podél levád), země (úchvatné hory přes které se bez ustání valí mraky) a oheň (bouře, blesky). Jaké jsou živly v nás?

Některý den

Boca do Risco – historická spojnice, kudy se nosily vinné hrozny ze severního na jižní pobřeží. Kontrast kulturní krajiny s odlehlými divokými útesy, bouřlivý Atlantik. Pláž Maiata – vlny lámající se o pobřeží na úpatí Orlí skály.

Některý den

Fajã Da Noguiera – odlehlé údolí třetihorních pralesů daleko od civilizace. Cesta nitrem centrálního masivu přes dlouhé tunely. Pekelný kotel Caldeirão do Inferno – strmé skalní kaňony, vodopády. Mlžné vavřínové lesy, laguny a cesty podle zavlažovacích kanálků, při kterých zůstává rozum stát nad umem jejich stavitelů.

Být sám se sebou

Když se připravujete na přechod rozžhavených uhlíků, musíte vnímat jen sami sebe. Být sám se sebou, možná že právě tohle je důležitější, než nějaká příprava. Zjišťuji, že když získám jistotu, můžu téměř cokoli. Odkud se bere moje jistota, a co ji zase narušuje? 

Některý den

Paúl da Serra – náhorní plošina, daleké rozhledy, vřesoviště a mlhy. Horské sedlo Encumeada – silnice, při jejich projíždění se tají dech. Lagoa do Vento: odlehlé jezero s vodopádem, jehož chlad můžete vyzkoušet na vlastní kůži. Fanal: meditativní krajina prastarých vavřínů pamatující Kryštofa Kolumba. Seixal a Porto Moniz: unikátní koupání v divokém Atlantiku.

Přechod přes žhavé uhlí

Večerní přechod přes žhavé uhlí. Sdílíme svůj strach, svoje pocity i poznání, jaké to je tak výrazně vykročit ze své komfortní zóny. Je jedno, jestli jsme přešli nebo jsme prostě nešli. Poznali jsme svoje nitro, své strachy, potkali jsme se sami se sebou. Jsme si najednou hodně blízko.

Některý den

Ponta de São Lourenço – vyprahlá polopouštní krajina. Vysoká skaliska hrající barvami kontrastující s elementem oceánu. Sucho, slunce, teplo.  Život se zde přizpůsobil nehostinným podmínkám, od květeny až po všudypřítomné ještěrky. Kontrast vůči zbytku ostrova a důkaz, že na Madeiře naleznete mnoho typů krajin.

Mapa navštívených pěších tras v rámci zájezdu

Cena zahrnuje

 • Ubytování
 • Snídaně a večeře
 • Dopravu mikrobusem dle itineráře
 • Česky hovořícího průvodce s dokonalou znalostí celého ostrova
 • Lektora (psychologa), který bude uvádět seberozvojový program, který se prolíná s putováním po Madeiře a obě linky se neustále prolínají. (Lektor je zároveň zárukou naprosté psychické bezpečnosti).
 • Zajištění veškerého poznávacího programu podle itineráře
 • Zajištění veškerého seberozvojového programu

Cena nezahrnuje

 • Letenku
 • Pojištění storna, které vám na vyžádání zajistíme u pojišťovny ERV (cca 5 % z ceny zájezdu při současném pojištění léčebných výloh)
 • Léčebné výlohy – pojištění
 • Pojištění Covid 19 (jen pro případ nařízené karantény v zahraničí)
 • Testy na Covid 19 (aktuálně v omezené míře zdarma)
 • Aktivity a program nad rámec uvedeného itineráře

Doplňující informace

Letenky:

Cenu letenky nezahrnujeme do ceny zájezdu z toho důvodu, že v případě včasné přihlášky vám jsme schopni zajistit přímou letenku z Prahy do Funchalu (cca 4,5 hodiny letu) v cenové úrovni kolem 10 000 Kč. Pokud však bude již v době vaší přihlášky let naplněn, musíte letět s přestupem a v takovém případě se bude cena letenky pohybovat kolem 15 000 Kč.

Letenku vám na přání samozřejmě zajistíme.

Velikost skupiny:

8 – 14 účastníků

Poznámka:

Výjimečné cesty, jejichž součástí je i tato cesta, nejsou klasickým zájezdem, nýbrž cestou s programem zaměřeným na osobní rozvoj. Program je připraven v blocích, které bude průvodce s lektorem zařazovat v závislosti na počasí, únavě, náladě a rozpoložení účastníků nebo podle potřeb skupiny. Není tedy daný přesný časový rámec. Přestože je program pečlivě předem připravený, je jeho součástí i improvizace a dění ve skupině. Všichni účastníci se vlastně také podílejí na programu a vždy platí, že každý si z programu odnese právě tolik, kolik energie a úsilí sám vynaloží.

Ve skupině bude probíhat sdílení (není samozřejmě povinné). Je však důležité, aby si lidé ve skupině rozuměli, důvěřovali si a pomáhali. Zároveň platí, že cokoliv je ve skupině řečeno je přísně důvěrné i po skončení zájezdu. 

Z důvodu kompatibility skupiny a zejména psychické a fyzické bezpečnosti jsou “Výjimečné cesty” výběrové. Vyhrazujeme si právo účast odmítnout a s každým účastníkem se před začátkem cesty potřebujeme osobně sejít.

Počasí:

Madeira je garancí relativně teplého “jarního” počasí během celého roku a návštěva je tedy možná v jakémkoliv ročním období.  Pro další informace doporučujeme navštívit sekci našeho webu klima a počasí.

 

Fyzická náročnost:

Po fyzické stránce představuje cesta průměrné fyzické zatížení, které zahrnuje výlety do hor, ale nic extrémního. Respektujeme pravidlo “chalenge by choice”, které říká, že každý má právo zúčastnit se programu, pro který se sám rozhodne a nic není povinné. Neplatí ani žádné věkové omezení, naopak je dobře, když se setkají lidé s různými zkušenostmi i v různé životní etapě.

Otázky řešení Covid 19:

Každý, kdo cestuje na Madeiru, se musí prokázat negativním RT-PCR testem ne starším než 72 hodin. Výjimka se vztahuje na očkované osoby a na osoby, které prodělali onemocnění Covid-19 v posledních 180ti dnech. V obou zmíněných případech není vyžadován negativní RT-PCR test. Je vyžadováno lékařské potvrzení v angličtině. Výjimka se vztahuje také na děti do 12ti let. Při návratu do České republiky se cestující musí prokázat negativním antigenním testem, ne starším než 24 hodin (nebo negativním RT-PCR testem ne starším než 72 hodin). Výjimka platí pro očkované osoby. Pojištění léčebných výloh zahrnuje náklady spojené s onemocněním Covid 19, ale nezahrnuje nařízenou karanténu (toto riziko kryje pojištění Covid 19).

Připravili jsme pro vás podrobné informace ohledně cestování na Madeiru, které budeme pravidelně aktualizovat.

Zahájení a ukončení zájezdu:

Letiště Funchal (přílet z Prahy), kde vás vyzvedne průvodce, který pobývá na Madeiře velkou část roku.

Cíl cesty:

Možná jste v situaci, kdy už tušíte, že se věci hodně změní. Třeba vám odrostly děti, prodali jste firmu, rozvedli jste se, nebo cítíte nutnost odejít ze stávajícího zaměstnání… cesta na Madeiru vám může pomoci nastartovat novou změnu. Získáte nadhled, nové nápady i energii a třeba najdete svou novou vizi. 

Proč jet s námi?

Vývoj i tradice

Značka Madeiran je produkt CK Inspira, která působí na trhu od roku 1994 a opírá se o 20 let zkušeností a plánování zájezdů na Madeiře.

Naše reference

Naše reference najdete zde

Nejširší síť partnerů

Máme nejširší síť partnerů a kontaktů na Madeiře (hotely, doprava, restaurace a další služby cestovního ruchu). Umíme vybrat nejen skvělé trasy, ale garantujeme i osvědčené hotely, restaurace i další aktivity a také české průvodce, kteří se specializují na Madeiru, hovoří portugalsky, případně na ostrově trvale žijí.

Profesionalita

Naše programy jsou vždy profesionálně připravené a dobře rozmyšlené do detailu. Maximální velikost skupiny na zájezdech s pěší turistikou, sportovních a seberozvojových zájezdech je 15 osob. Je pro nás důležité, abyste se na zájezdech cítili dobře a cesta na Madeiru se stala nezapomenutelným zážitkem.

20 let zkušeností na Madeiře

Opíráme se o 20 let zkušeností a plánování zájezdů na Madeiře ve spolupráci s průvodci, kteří tam několik let žili a mají díky tomu i mnoho osobních vazeb a kontaktů. Samozřejmostí je tedy perfektní znalost jazyka a prostředí.

Jistota a spolehlivost

Samozřejmostí je pojištění cestovní kanceláře pro případ úpadku a naše členství a asociaci cestovních kanceláří (ACK ČR)

Originalita

Zájezdy připravuje tým lidí, které jejich práce baví, jsou nejen kolegy, ale i přáteli a stejný vztah mají k Madeiře, pracovní i osobní. Díky tomu dokážeme nabídnout neotřelé originální programy a trasy.

Přátelská atmosféra

Umíme program uzpůsobit požadavkům malé skupiny (počasí, fyzická náročnost, únava apod.) Jistě oceníte přátelskou atmosféru, kdy se snadno navazují přátelství často i na celý život.

Smysluplnost a respekt

Snažíme se, aby cestování znamenalo poznávání úžasných přírodních i kulturních míst způsobem, který obohacuje a napomáhá vidět život v širších souvislostech. Poznávání cizích zemí je v naší představě vždy spojené s tolerancí a ohleduplností a svoboda cestování jde ruku v ruce s respektem k místní kultuře, domorodcům i přírodě.

Navštěvujeme i méně známá a o to autentičtější místa, a nikdy vás nezavedeme do turistických „pastí“, předražených restaurací či nevkusných obchodů se suvenýry. Jedno procento našeho zisku ze zájezdů na Madeiru každoročně věnujeme smysluplným způsobem na ochranu madeirské přírody a unikátních třetihorních lesů.

Kvalita a jedinečnost

Nesnažíme se být nejlevnější cestovní kanceláří na trhu, ale upřednostňujeme kvalitu a jedinečnost. Chceme, aby cestování znamenalo. Poznávání úžasných přírodních i kulturních míst způsobem, který obohacuje a také motivuje k ochraně přírody a našeho světa vůbec. Naše ceny jsou srovnatelné s konkurencí, ale vždy odrážejí kvalitu našich služeb.

Jednáme vždy férově, vždy se snažíme vyhovět individuálním požadavkům a najít vyhovující řešení každé situace. Pomáháme dotvářet vaše představy, realizujeme vaše sny a moc nás tato práce baví.

Průvodce

PhDr. Jan Ženatý

Jan Kubišta

Mám zájem o tento zájezd, kontaktujte mě

  Tohle by vás mohlo zajímat

  Termín

  8. 10. – 15. 10. 2021

  Cena bez letenky

  18 880 Kč

  Chcete si užít hornatý ostrov Madeira, ale nepatříte k vyznavačům horské turisti…

  Termín

  13. 5. – 20. 5. 2022

  Cena bez letenky

  18 840 Kč

  Chystáte se na Madeiru a jste příznivci pěší turistiky? Pak je pro vás program P…

  Termín

  18. 7. – 25. 7. 2022

  Cena bez letenky

  19 440 Kč

  Program “pohodový přechod Madeiry” je určen pro aktivní pěší turisty, kteří mají…

  Termín

  1. 10. – 8. 10. 2021

  Cena bez letenky

  19 480 Kč

  Květinové slavnosti jsou jedním z největších turistických lákadel ostrova. Alego…