Karneval a jaro na Madeiře

Zážitkový zájezd s velmi inspirativním programem a karnevalem

Termín
17. 2. – 24. 2. 2023
Cena
23 490 Kč 21 840 Kč

First minutes

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jen jedenkrát do roka hýří Madeira všemi barvami, fantazií, tancem a emocemi.  Je to v čase madeirského festivalu a nálada je velice podobná tomu, co se děje v každoročně i v Rio de Janeiro.  Zájezd ale vůbec není jen o karnevalu. Vydáme se na Madeiru v době, kdy v Čechách ještě leží sníh, zatímco na Madeiře již vrcholí jaro. Teploty ve Funchalu už budou dosahovat velice příjemných  20°C a Madeira včetmě mnoha tropických už pokvete.

Zájezd nebude fyzicky náročný, ale navštívíme mnohá velmi inspirativní místa, kam se obvykle turisté nikdy nedostanou. Poznáme Madeiru v ceé její kráse a to těsně před začátkem její letní sezóny, kdy bude ostrov poloprázdný a vychutnáme si tak i romantiku pobřeží, úchvatní horská panoramata , stejně jako tajemný Fanal a vavřínový prales. Budeme mít i čas na to, abychom si vychutnali koloniální minulost Funchalu , stejně jako kulinářské speciality Madeiry jako je třeba ryba espada, chobotnice nebo vinikají hovězí špízy. Dostane se samozřejmě i na degustaci skvělých madeirských vín o ochutnáme i vinikající míchané ponchy ve zdejších hospodách. Nebojte se tedy v zimě vyrazit do končícího jara v subtropech na ostrov věčného jara.

Předpokládáme, že zájezd proběhne v malé komorní skupině cca 10 účastníků v pohodlném mikrobusu, což je také velice příjemné.

Na co se můžete těšit?

Malá skupina cca 10 účastníků

Karneval na Madeiře - barvy, tanec, emoce a fantazie...

Nenáročné autobusové poznávání ostrova s poutavým výkladem

Gastronomické zážitky a degustace slavného madeirského vína

Botanická zahrada i sjezd na slavných protěných saních

Divoká tropická příroda

Náročnost: 1

Zájezdy poznávacího charakteru s minimální fyzickou náročností. Většina přesunů probíhá autobusem či mikrobusem. V rámci pěších výletů se omezíme na kratší procházky jednoduchým terénem s malým převýšením s délkou maximálně 1 hodiny. Tyto zájezdy mohou absolvovat i osoby s pohybovým hendikepem.

Itinerář zájezdu

1. den

Přílet, transfer na hotel. Informační schůzka u sklenky madeirského vína, seznámení s průvodcem a programem.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. den

Ráno odjezd do do nádherné botanické zahrady Jardím Botánico. V této botanické zahradě si můžete prohlédnout orchideária, palmy a nespočetné druhy tropických rostlin. Pro Evropana opravdu velký zážitek. Pro zájemce je variantně je možné vyzkoušet jízdu na dřevěných saních (nikoliv však na sněhu, ale po strmých ulicích městečka Monte), což je zdejší turistická rarita, která v sobě skrývá i jistou dávku recese. V minulosti se takto sváželo víno ze strmých vinic na zdejších svazích.

Na oběd a  na odpoledně přesun do centra hlavního města Funchalu na pěší procházku s výkladem průvodce. Začneme u sochy císařovny Sissi, slavné návštěvnice ostrova. Prohlédneme si stavbu místního kasina od arch. Niemayera. V parku Sv. Kateřiny budí obdiv bohatá květena a výhled na funchalský přístav. Zamíříme na hlavní třídu Avenida Arriaga, lemovanou kvetoucími jacarandami, dojdeme ke katedrále Sé, nejvýznamnější sakrální stavbě ostrova. Odsud už jen pár minut chůze do sklípků s madeirským vínem Oliveiras. Posílení skleničkou ostrovní speciality dorazíme do tržnice Mercado das Lavradores, kde ohromí nepřeberná nabídka exotického ovoce, květin a rybí trh. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. den

Dopoledne volný program s možností výletu podél pobřeží nebo fakultativně  plavba za delfíny a velrybami na katamaránu.  Oceán kolem Madeiry je bohatý na mořský život a pokud se vypravíme na katamaránu na moře, skoro jistě budeme mít příležitost vidět velryby, skákající delfíny . Když budeme mít štěstí potkáme i želvy nebo tuleně.

Odpoledne se přesuneme do Funchalu, kde zažijeme pestrý živý průvod, který je hlavní atrakcí zdejšího karnevalu. Madeirský karneval, jak vám také řekne většina Madeiřanů, si v ničem nezadá s proslulým karnevalem v Rio de Janeiro. Ani zde nechyběji pestré alegorické vozy na kterých se tančí stejně jako všude po ulicích. Město je nebývale krásné, pestré a všude je nepřeberná spousta květin, lidí a pulsující život.  Karnevalová nálada je silně nakažlivá a tanečního průvodu se můžeme zúčastnit a zažít radost, tanec a divokou náladu. Festival ve Funchalu se koná jen jedenkrát do roka.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. den

Východní okruh ostrovem: ráno cesta po jižním pobřeží ke slavné soše Krista Cristo Rei, pak přejezd na vyhlídku Pico do Facho, pod níž spatříme proslulé letiště jako na dlani. Přejezd na úchvatnou vyhlídku Guindaste (výhled na Orlí skálu – symbol severního pobřeží). Cesta do města Santana: prohlídka místních domečků se slaměnou střechou, fakultativně oběd. Přejezd přes Faial do vnitrozemí. Návštěva pstruží farmy v Ribeiro Frio, krátká procházka po známé levádě na vyhlídku Balcões (cca 50 min, náročnost nízká). Poslední zastávka na třetí nejvyšší hoře Madeiry Pico do Arieiro (1818 m n. m.). Návrat do hotelu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. den

Přejezd na nejvýchodnější výběžek ostrova Ponta de São Lourenço. Procházka úžasnou krajinou fotogenických barevných skal a pobřežních útesů. Cílem bude „Oáza“ Casa da Sardinha, kde si můžeme dát občerstvení. Celá oblast je přírodní rezervací, kde budeme na obou stranách poloostrova obdivovat neuvěřitelné skalní útesy s výrazně ptrným sopečným původem, kde jsou na skalách velmi výrazná barevná pásma lávové vyvřeliny.

Pro cestu zpět je možné využít rychlého člunu a podívat se tak do míst, která by suchozemci zůstala skryta. Na zpáteční cestě se můžeme zastavit ve městečku Machico na písečné pláži s pískem dovezeným ze Sahary. Je zde dokonce skutečná přímořská promenáda.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. den

Exkurzi po jihozápadě ostrova zahájíme v historickém městě Ribeira Brava, po staletí ohrožovaném bouřemi s ničivým příbojem. Dále se posuneme až na hranu čtyřsetmetrové propasti nad jihozápadním pobřežím v obci Fajã da Ovelha a spustíme se po jedné ze zachovalých starých silnic k oceánu. Na naší cestě nebude chybět řada úžasných vyhlídkových a fotografických míst, neopomineme zastavit si na vynikající kávu a dortík v jedné z tamních kaváren. Jardim do Mar neboli Mořská Zahrada, tak se jmenuje další cíl tohoto dne, malebné městečko s horkým mikroklimatem, které svědčí pěstování avokáda, banánů nebo manga. Zde si uděláme menší vycházku, osvěžíme se v baru u přístaviště. Tomuto typu barů tu místní říkají “tasca” (čti táška).  Mezi Ribeirou Bravou a Funchalem se pod vysokým útesem nachází izolovaná, ale tradičně osídlená, plošina s názvem Fajã dos Padres. Dřív tato původně jezuitská država, odtud její název, byla dosažitelná jen loďkou. Dnes sem vede moderní lanovka, kterou použijeme i my, abychom v tomto úchvatném prostředí ochutnali místní vyhlášené tapas, degustovali domácí víno vypěstované z předfiloxerových historických odrůd.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. den

Tentokrát se vydáme mapovat severozápad ostrova. Přes oblast Canhas, kde se konává místní rallye, vystoupáme na náhorní planinu Paúl da Serra a zamíříme na Fanal, což je kouzelný kousek ostrova s pastvinami a mechem porostlými staletými vavříny. Po kratší procházce budeme pokračovat k vyhlídce na rozervané severní pobřeží, která leží nad ústím potoka Ribeira da Janela a stejnojmennou obcí, kde se nachází jedna z madeirských vodních elektráren. Gastronomickým tématem tohoto dne jsou vyhlášené hovězí špízy “espetada”. Poté projedeme polovinu severního pobřeží od západu k východu s několika fotografickými zastávkami, podjedeme horské sedlo Encumeada, abychom na závěr, již na dohled od Funchalu, navštívili malebné historické město Câmara de Lobos a navštívili rodinné vinařství Henriques&Henriques, kde vyrábějí vynikající fortifikovaná vína.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. den

Dopolední procházka po pobřeží, relaxace, společný oběd, závěrečná poncha

Variantně: zakončení v lázeňském komplexu Lido ve Funchalu, kde si můžete ještě zaplavat v bazénu nebo v moři, vypůjčit si vybavení a zašnorchlovat si, nebo se dokonce potápět s instruktorem.

Transfer na letiště, odlet

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubytování

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cena zahrnuje

 • Ubytování ve 4* hotelu (se dvěmi bazény) a opulentními snídaněmi
 • Dopravu pohodlným mikrobusem
 • Česky hovořícího průvodce s dokonalou znalostí celého ostrova
 • Zajištění veškerého programu s výjimkou fakultativních aktivit
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cena nezahrnuje

 • Letenku
 • Pojištění storna, které vám na vyžádání zajistíme u pojišťovny ERV (cca 5 % z ceny zájezdu při současném pojištění léčebných výloh)
 • Léčebné výlohy – pojištění.
 • Pojištění Covid 19 (jen pro případ nařízené karantény v zahraničí)
 • Testy na Covid 19 (aktuálně v omezené míře zdarma)
 • Aktivity a program nad rámec uvedeného itineráře
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28

let na trhu

112

vlastních zájezdů

64

programů Madeira
na míru

1012

realizovaných firemních programů

Doplňující informace

Letenka:

Cenu letenky nezahrnujeme do ceny zájezdu, protože může být odlišná. V případě včasné přihlášky dokážeme zajistit přímý let z Prahy do Funchalu (cca 4,5 hodiny letu) za cca 9 000 Kč. Pokud však bude v době vaší přihlášky let už obsazený, musíte letět s přestupem. V takovém případě může být sice cena letenky i nižší, ale zase může dojít k nepříjemnostem při přestupu, kdy u levných letenek  chybí garance, že vám neuletí návazné spojení, nebo může dojít ke komplikacím se zavazadly. Z uvedených důvodů doporučujeme přímé lety.

Letenku vám na přání samozřejmě zajistíme. Detaily obdržíte spolu s přihláškou na zájezd.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ceny některých fakultativních programů:

 • Jízda na proutěných saních 18 EUR
 • Vstupné do botanické zahrady 7,50 EUR
 • Plavání s delfíny 40 EUR
 • Jednorázový vstup do lázeňského komplexu Lido 6 EUR
 • Vypůjčení materiáu na snorkling 20 EUR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otázky řešení Covid 19:

aktualizováno ke dni 15.8.2022. V současné době není nutné žádným způsobem prokazovat ani očkování, prodělání onemocnění nebo nezávadný test a to ani při příletu ani při odletu přímým spojením na Madeiru. Při přestupování v Lisabonu v ojedinělých případech na letišti kontrolovali očkování při odletu z Prahy.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pojištění:

Vzhledem k tomu, že velký počet klientů má dnes automaticky vařešné pojištění léčebných výloh v rámci platebních karet, není pojištění zahrnuto v ceně zájezdu. Pokud budete pojištění požadovat, zprostředkujeme vám pojištění u ERV pojišťovny a nemusíte se o nic starat. Pokud budete mít o pojištění zájem, nabízíme Sigle trip za cenu 440 Kč (pojistná částka 10 mil. Kč), Single Comfort za cenu 560 Kč (pojistná částka 20 mil. Kč), Single Premium za 740 Kč (pojistná částka 30 mil. Kč). V ceně je zahrnuto: asistenční služby, odpovědnost za škodu, pojištění osobních věcí, opatrovník, úraz a v případě Comfort a Premium i zpoždění zavazadel. Dále nabízíme za částku 5% z ceny zájezdu pojištění storen, za 140 Kč pojištění Covid Plus a za 190 Kč pojištění cesty letadlem.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubytování:

V rámci tohoto zájezdu budete ubytováni ve dvoulůžkových pokojích ve 4* hotelu s velkými bazény (vnitřní i venkovní) a opravdu velkými snídaněmi podávané jako raut. Hotel se nachází 3 km od centra Funchalu v blízkosti moře cca 10 min na pláž. Níže najdete i fotografie hotelu, které však jsou ilustrativní. Detailní informace o konkrétním hotelu obdržíte vždy spolu s přihláškou zájezdu. Pro jednotlivce je povinné obsazení jednolůžkového pokoje za příplatek 7 800 Kč.

 
 
 
 
 
 
 
 

Průběh zájezdu:

Skupina bude mít během všech programových dní k dispozici mikrobus a českého průvodce s dokonalou znalostí Madeiry. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Počasí:

Ačkoliv je Madeira součástí Evropy, leží v subtropickém pásu, což znamená garanci relativně teplého „jarního počasí“, kdy se během dne budou teploty pohybovat až do 20 °C. Pro další informace doporučujeme navštívit sekci našeho webu klima a počasí.

 
 
 
 
 
 
 
 

Zahájení a ukončení zájezdu:

Letiště Funchal (přílet z Prahy), kde vás vyzvedne průvodce.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proč jet s námi?

Vývoj i tradice

Značka Madeiran je produkt CK Inspira, která působí na trhu od roku 1994 a opírá se o 20 let zkušeností a plánování zájezdů na Madeiře.

Naše reference

Naše reference najdete zde

Nejširší síť partnerů

Máme nejširší síť partnerů a kontaktů na Madeiře (hotely, doprava, restaurace a další služby cestovního ruchu). Umíme vybrat nejen skvělé trasy, ale garantujeme i osvědčené hotely, restaurace i další aktivity a také české průvodce, kteří se specializují na Madeiru, hovoří portugalsky, případně na ostrově trvale žijí.

Profesionalita

Naše programy jsou vždy profesionálně připravené a dobře rozmyšlené do detailu. Maximální velikost skupiny na zájezdech s pěší turistikou, sportovních a seberozvojových zájezdech je 15 osob. Je pro nás důležité, abyste se na zájezdech cítili dobře a cesta na Madeiru se stala nezapomenutelným zážitkem.

20 let zkušeností na Madeiře

Opíráme se o 20 let zkušeností a plánování zájezdů na Madeiře ve spolupráci s průvodci, kteří tam několik let žili a mají díky tomu i mnoho osobních vazeb a kontaktů. Samozřejmostí je tedy perfektní znalost jazyka a prostředí.

Jistota a spolehlivost

Samozřejmostí je pojištění cestovní kanceláře pro případ úpadku a naše členství a asociaci cestovních kanceláří (ACK ČR)

Originalita

Zájezdy připravuje tým lidí, které jejich práce baví, jsou nejen kolegy, ale i přáteli a stejný vztah mají k Madeiře, pracovní i osobní. Díky tomu dokážeme nabídnout neotřelé originální programy a trasy.

Přátelská atmosféra

Umíme program uzpůsobit požadavkům malé skupiny (počasí, fyzická náročnost, únava apod.) Jistě oceníte přátelskou atmosféru, kdy se snadno navazují přátelství často i na celý život.

Smysluplnost a respekt

Snažíme se, aby cestování znamenalo poznávání úžasných přírodních i kulturních míst způsobem, který obohacuje a napomáhá vidět život v širších souvislostech. Poznávání cizích zemí je v naší představě vždy spojené s tolerancí a ohleduplností a svoboda cestování jde ruku v ruce s respektem k místní kultuře, domorodcům i přírodě.

Navštěvujeme i méně známá a o to autentičtější místa, a nikdy vás nezavedeme do turistických „pastí“, předražených restaurací či nevkusných obchodů se suvenýry. Jedno procento našeho zisku ze zájezdů na Madeiru každoročně věnujeme smysluplným způsobem na ochranu madeirské přírody a unikátních třetihorních lesů.

Kvalita a jedinečnost

Nesnažíme se být nejlevnější cestovní kanceláří na trhu, ale upřednostňujeme kvalitu a jedinečnost. Chceme, aby cestování znamenalo. Poznávání úžasných přírodních i kulturních míst způsobem, který obohacuje a také motivuje k ochraně přírody a našeho světa vůbec. Naše ceny jsou srovnatelné s konkurencí, ale vždy odrážejí kvalitu našich služeb.

Jednáme vždy férově, vždy se snažíme vyhovět individuálním požadavkům a najít vyhovující řešení každé situace. Pomáháme dotvářet vaše představy, realizujeme vaše sny a moc nás tato práce baví.

Průvodce

Ing. Petr Hlubuček

Mám zájem o tento zájezd, kontaktujte mě